ABI:
3730xl, 3730, 3500xl, 3500, 3130xl, 7500 Fast, 7500

Cepheid:
Genexpert XVI

Nanodrop:
1000, 2000, 8000

Illumina:
Miseq, Miseq DX, Hiseq 4000, Hiseq X, Nextseq 500, Nextseq 550, Nextseq 2000, Novaseq 6000

Thermo:
Kingfisher, QuantStudio 3 / 5 / 7 / 12